مدارک لازم برای رتبه بندی معلمان

24024 بازدید

در این مقاله یادگیری برتر به جهت اطلاع و رفاه حال عزیزان فرهنگی، مدارک لازم برای رتبه بندی معلمان  و سنوات مورد نیاز رتبه بندی و نحوه بارگذاری مدارک رتبه بندی را صفر تا صد توضیح داده است با ما همراه باشید.

ابعاد و عناوین مدارک لازم برای رتبه بندی معلمان

برای رتبه بندی معلمان ابعاد و عناوین مختلفی آورده شده است که در اینجا یادگیری برتر به طور کامل توضیح داده است که این عناوین و ابعاد چه چیزها و معیارهایی می باشد.

انواع امتیازات مورد نیاز رتبه بندی معلمان

 1. شایستگی های عمومی
 2. شایستگی های تخصصی
 3. شایستگی های حرفه ای
 4. شایستگی های تجربی

با ما همراه باشید تا تک تک این شایستگی هایی که لازم برای رتبه بندی معلمان می باشد را کامل توضیح بدهیم.

شایستگی عمومی معلم با 300 امتیاز رتبه بندی معلمان

این شایستگی ها شامل دو بعد و شیش عنوان می باشد که ابعاد مانند ویژگی ها و شخصیت معلم و دیگری باورها و نگرش و اعتقادات معلم می باشد. و هر یکی ار این ابعاد به سه بخش تقسیم شده اند که می توانید جدول کاملش را در تصویر زیر مشاهده کنید.

مدارم لازم برای رتبه بندی معلمان بخش عمومی

برای دریافت امتیازات بخش عمومی رتبه بندی معلمان نیاز به بارگذاری مستندات نمی باشد و باید معلم مربوطه برگه های خود اظهاری پر کرده و بعد تحویل مراجع ارزیابی اولیه و نایی بدهد.

نقل و انتقال فرهنگیاننقل و انتقالات فرهنگیان

شایستگی تخصصی معلم با 260 امتیاز رتبه بندی معلمان

در رتبه بندی معلمان قسمت امتیازدهی تخصصی به چهار بعد و هفت عنوان تقسیم شده است که می توانید ابعاد و عناوین را در تصویر زیر مشاهده کنید. سپس توضیحات هر بعد را داده ایم.

شایستگی تخصصی معلم

بعد تسلط بر فرایند و برایند دانش تخصصی دارای 120 امتیاز

 • عنوان اول تسلط بر دانش تخصصی موضوعی 40 امتیاز
 • عنوان دوم تسلط بر دانش یاددهی یادگیری 30 امتیاز
 • عنوان سوم تسلط بر دانش تربیتی 30 امتیاز
 • عنوان چهارم تسلط بر اسناد بالادستی 20 امتیاز

تذکر: این بعد نیاز به بارگذاری مدارک نمی باشد و فقط باید فرم خوداظهاری را پر کرده و تحویل مراجع ارزیاب بدهید.

بعد دستاوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی 30 امتیاز

این بعد نیازمند بارگذاری مستندات در سامانه رتبه بندی می باشد.

عنوان اول پیشنهاد، تولید و یاخت

 1. طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی تربیتی اداری
 2. ساخت ابزار و تجهیزات آموزشی
 3. ساخت وسایل کمک آموزشی
 4. آشنایی با ابزار تجهیزات و تکنیکهای نوین
 5. تولید محتوا در فضای مجازی 6 مورد

بعد توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش 30 امتیاز

 • نیازمند به بارگذاری مستندات 

عنوان اول پژوهش های مرتبط با بهبود عملکرد معلم، تدوین و تالیف کتب و مقالات مرتبط با 30 امتیاز

 1. اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی مورد تایید مدیر هر کدام ۳ مورد
 2. تألیف ،تدوین یا ترجمه کتب در زمینه آموزشی و تربیتی ، هر کدام ۵ امتیاز
 3. مقاله چاپ شده در نشریات علمی معتبر و مرتبط با آموزش و پرورش هر کدام ۵ امتیاز

بعد آخرین مدرک تحصیلی 80 امتیاز

 تذکر: عدم نیاز به بارگذاری آخرین مدرک تحصیلی اعمال شده، در صورتی که مدارک بالاتر کسب شده نیاز به بارگذاری مدرک در سامانه رتبه بندی می باشد. طرح درس و طرح سوالات حذف شده است و نیاز نمی باشد.

عنوان اول مدرک تحصیلی اخذ شده 80 امتیاز

 1. دکترا ۸۰ امتیاز
 2. کارشناسی ارشد ۶۰ امتیاز
 3. کارشناسی ۴۰ امتیاز
 4. کاردانی ۳۰ امتیاز
 5. دیپلم ۱۰ امتیاز

تذکر : اخذ مدرک از دانش سراها و مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی 20 امتیاز را دارا می باشد.

شایستگی های حرفه ای معلم با 240 امتیاز رتبه بندی معلمان

در رتبه بندی معلمان قسمت امتیاز دهی حرفه ای به دو بعد و پنج عنوان تقسیم شده است که می توانید ابعاد و عناوین را در تصویر زیر مشاهده کنید. سپس توضیحات هر بعد را داده ایم.

شایستگی های حرفه ای معلم

بعد به کارگیری تلفیقی دانش و نگرش و مهارت با 120 امتیاز

 • نیازمند پر کردن فرم خود اظهاری و عدم نیاز به بارگذاری مستندات
 • عنوان اول کاربست مهارت های یاددهی یادگیری با 60 امتیاز
 • عنوان دوم مهارتهای تربیت در ساحتهای ششگانه با 60 امتیاز

بعد عملکرد رقابتی در موقعیت آموزشی و پرورشی با 120 امتیاز

 • نیازمند به بارگذاری مستندات در سامانه رتبه بندی

عنوان اول مشارکت در شوراها و امور مدرسه و مراکز آموزشی تربیتی و اداری با 60 امتیاز

 1. عضویت در کارگروه ها
 2. کمیته های مصوب
 3. ستاد تربیتی
 4. پایگاه بسیج
 5. مشارکت در اجرای فعالیتهای فوق برنامه آموزشی فرهنگی و پرورشی
 6. گروه های آموزشی
 7. شورای مدرسه
 8. انجمن اولیا و مربیان
 9. هیئت ها و انجمن های علمی آموزشی فرهنگی و هنری، ورزشی و پرورشی معلمان
 10. انجمن ها و موسسات خیریه
 11. شوراها و نهاد های آموزش و پرورش

عنوان دوم یادگیری مستمر با 30 امتیاز

 1. نشان دادن تعهد به یادگیری مداوم
 2. تلاش مستمر برای کسب دانش مهارت و تخصص
 3. مشارکت داوطلبانه و مشتاقانه در تجربیات مدرسه
 4. رفع مشکلات درسی دانش آموزان

عنوان سوم کسب مقام در مسابقات و رویداد ها و جشنواره های تابعه وزارت با 30 امتیاز

 1. رتبه ۱ تا ۳ در مسابقات و جشنواره های منطقه ای ،ناحیه و شهرستان ۳ تا ۵ امتیاز
 2. رتبه ۱ تا ۳ در مسابقات و جشنواره های استانی ۸ تا ۱۰ امتیاز
 3. رتبه ۱ تا ۳ در مسابقات و جشنواره های کشوری ۱۳ تا ۱۵ امتیاز
 4. معلم پژوهشگر و کارمند نمونه: منطقه ای ۱۰ امتیاز، استانی ۱۵ امتیاز، کشوری ۲۰ امتیاز

تذکر: سقف ارائه مقام های کسب شده در طول خدمت ۲۰ امتیاز می باشد.

شایستگی‌های تجربی معلم با 200 امتیاز رتبه بندی معلمان

در رتبه بندی معلمان قسمت امتیازدهی تجربی به یک بعد و پنج عنوان تقسیم شده است که می توانید ابعاد و عناوین را در تصویر زیر مشاهده کنید. سپس توضیحات هر بعد را داده ایم.

بعد توانمندی های کسب شده در طول خدمت با 200 امتیاز

عنون اول سنوات خدمتی با 60 امتیاز

 1. هر سال سابقه تجربی ۲ امتیاز

عنوان دوم ارزشیابی عملکرد سالانه اداری و آموزشی با 30 امتیاز

 1. اشتغال به ازای هر نمره بالاتر از ۷۰، ۱ امتیاز

عنوان سوم گواهی های ضمن خدمت با 60 امتیاز

 1. هر ۵ ساعت ۱ امتیاز
 2. 100 ساعت ضمن خدمت عمومی با حداکثر 20 امتیاز
 3. 200 ساعت ضمن خدمت تخصصی با حداکثر 40 امتیاز

 تذکر : عنوان اول،دوم،سوم تجربی به صورت سیستمی ثبت شده و قابل تغییر نیست در صورت اشتباه یا عدم مشاهده به کارشناسی امور اداری مراجعه نمایید.

جهت انجام ضمن خدمت فرهنگیان کلیک کنیدضمن خدمت فرهنگیان

عنوان چهارم سابقه تدریس به همکاران با 30 امتیاز

 1. نیاز به بارگذاری مستندات 
 2. تدریس در کارگاه های تخصصی و کلاس های آموزش خانواده، هر مورد ۱ امتیاز
 3. تدریس در دوره های ضمن خدمت و دانشگاه های وابسته به وزارت، هر ۱۰ ساعت تدریس یک امتیاز

عنوان پنجم دریافت تشویقی و تقدیرنامه با 20 امتیاز

 1. نیاز به بارگذاری مستندات
 2. رئیس جمهور هر مورد ۳/۵امتیاز
 3. معاون رئیس جمهور و وزیر ۳ امتیاز
 4. استاندار و معاون وزیر و رئیس سازمان هر مورد ۲/۵
 5. مدیر کل هر مورد ۲ امتیاز
 6. رئیس اداره هر مورد ۱ امتیاز
 7. مدیر واحد آموزشی هر مورد ۰/۵ امتیاز
پکیج مصاحبه دانشگاه فرهنگیانمصاحبه دانشگاه فرهنگیان

سوالات پرتکرار معلمان در خصوص بارگذاری مدارک جهت رتبه بندی معلمان

1_ چگونه اقدام پژوهی برای رتبه بندی ثبت کنیم؟ معلمان محترم برای ثبت اقدام پژوهی در شایستگی های تخصصی حتما باید پژوهش منتخبی شما مقام آورده باشد و رتبه داشته باشد رتبه ی برتر یا اول، دوم ،سوم در سطح منطقه ،استان،یا کشور باشد.

2_ پژوهش رتبه بندی که فاقد رتبه هست را چیکار کنم؟ اگر پژوهشی دارید که فاقد رتبه است در قسمت شایستگی های تخصصی در آیتم درس پژوهی ثبت کنید با یک نامه ی شماره دار از مدیر مدرسه دریافت کنید.

هر چه پژوهش دارید فقط در قسمت شایستگی های تخصصی آیتم توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش که شامل اقدام پژوهی،درس پژوهی و روایت پژوهی می شود. کتاب و مقاله هم در همین قسمت ثبت کنید

3_ کارگاههای تخصصی رو شرکت کرده ام کدوم قسمت ثبتش کنم؟ اگه کارگاه های تخصصی رو شرکت کردید و برگه ی حضورو گواهی دارید در قسمت شایستگی های حرفه ایی آیتم یادگیری مستمر ثبت کنید.

4_ گواهی دوره های مهارت های کامپیوتر یا همون ICDL رو میشه واسه گواهی های مهارتی قسمت یادگیری مستمر بزاریم؟ بله می تونید

برای دریافت گواهی معتبر ICDL  برای رتبه بندی کلیک کنیددوره icdl ضمن خدمت فرهنگیان

5_ طرح درس  و سوالات در کدام قسمت بارگذاری شود؟ درود بر شما این آیتم حذف شده است

6_ برای قسمت آشنایی با تجهیزات و ابزار نوین چه گواهی رو بارگذاری کنیم؟ کلاس ها یا دوره هایی که در این زمینه برایش گذاشته شده یا حتی ساعت ضمن خدمت در موردش دارید یا حتی تقدیر نامه مانند آشنایی با فنون نوین تدریس و غیره رو می توانید ثبت کنید. برای این قسمت می تونید از گواهی ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیک ما استفاده کنید!

7_ برای رتبه بندی مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL را در چه قسمتی بارگذاری کنیم؟ در قسمت یادگیری مستمر شایستگی های حرفه ایی

8_ در مورد قسمت یادگیری مستمر میشه مدارک مورد نیازش رو توضیح بدید؟ اگر در زمینه ی یادگیری مهارت های آموزشی و تدریس کلاسی را شرکت کرده اید یا کارگاهی رو با عنوان یادگیری مهارتها گذرانده یا شرکت در همایشی در این زمینه دارید.

حتی شرکت در طرح جابر ،طرح خوارزمی،اگر در سطح مدرسه نیز هست نامه ی مدیر با شماره و تاریخ گواهی ضمن خدمت در مورد کامپیوتر ICDL اگر دارید در یادگیری های مستمر برای مهارتها می توان استفاده و ثبت نمود.

9_ آیا طراحی پیک نوروزی توی سامانه رتبه بندی جایی داره؟  در شایستگی های تخصصی آیتم ساخت ابزار و تجهیزات آموزشی

10_ برای تالیف کتاب نوشته بارگذاری صفحه اول ،منظورش چیه؟ من هم صفحه اول کتاب و هم جلد کتاب بار گذاری کردم ولی خطا میده؟ صفحه ی اول، شناسه ی،کتاب محسوب می شود مانند شابک قیمت کتاب ، تعداد چاپ، سال نشر ، و.. تصویر جلد را نمی خواهد فقط صفحه ی اول بارگذاری کنید.

11_بسیاری از عزیزان در مورد انجمن‌های خیریه که یکی از آیتم های شایستگی های حرفه ایی است سؤال ارسال نموده اند! برای بارگذاری مستندات این مورد در قسمت شایستگی های حرفه ایی آیتم عملکرد رقابتی در موفقیت آموزش و پرورش می بایست انجام پذیرد. مواردی مانند کمک در انجمن های خیریه یا حتی کمیته ی امداد و یا حتی کمک به مرکز خیریه ی محک و مشارکت هایی که در امور خیریه ی برخی مراکز دارید برای مستندات نامه ی تایید شده با ذکر تاریخ و شماره نیاز است.

نحوه بارگذاری مدارک لازم برای رتبه بندی معلمان

برای بارگذاری ‘ام به گام فایل پی دی اف زیر را دانلود و بخوانید:

نحوه بارگذاری مدارک رتبه بندی معلمان PDF

سایت یادگیری برتر تمام تلاش خود را می کند تا به معلمان کشور خود بهترین مشاوره و خدمات را ارائه بنماید سپاس از اینکه بابت مدارک لازم برای رتبه بندی معلمان از ما کمک گرفتید! اگر دوست داشتید ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید!

برای رتبه بندی مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL را در چه قسمتی بارگذاری کنیم؟

✅در قسمت یادگیری مستمر شایستگی های حرفه ایی

انجمن‌های خیریه که یکی از آیتم های شایستگی های حرفه ایی ؟

✅برای بارگذاری مستندات این مورد در قسمت شایستگی های حرفه ایی آیتم عملکرد رقابتی در موفقیت آموزش و پرورش می بایست انجام پذیرد. مواردی مانند کمک در انجمن های خیریه یا حتی کمیته ی امداد و یا حتی کمک به مرکز خیریه ی محک و مشارکت هایی که در امور خیریه ی برخی مراکز دارید برای مستندات نامه ی تایید شده با ذکر تاریخ و شماره نیاز است.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://yadgiribartar.ir/?p=3413
اشتراک گذاری:
آواتار یادگیری برتر
یادگیری برتر
مطالب بیشتر

نظرات

4 نظر در مورد مدارک لازم برای رتبه بندی معلمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام وقت بخیر در قسمت امتیاز گواهی های ضمن خدمت امتیاز بنده صفر می باشد . و رتبه بنده که 5 سال سابقه دارم و در رتبه بندی سنواتم صفر هست با توجه به اینکه هنرآموز دانشگاه فرهنگیان 98 هستم . آیا امکان ثبت ساعت ضمن خدمت در سامانه وجود داره ؟ از چه طریقی میتونم حداقل امتیاز ضمن خدمت و کسب کنم ؟

  8

 2. سلام عالی بودش توضیح تون ایا مقاله ای هم دارید که طرح درس را کامل توضیح داده باشه؟

  8