فرم ثبتنام جابه جایی فرهنگیان

شرایط تسهیل جا به جایی تیم یادگیری برتر

1_ اطلاعات شما کاملا محفوظ است و به هیچ عنوان فردی نمی تواند دسترسی به آن داشته باشد.

2_ پس از تکمیل فرم قطعیتی در پیدا شدن فرد متقاضی برای جا به جایی وجود ندارد و پس از بررسی کارشناس یادگیری برتر با شما تماس گرفته می شود جهت هماهنگی اگر که فرد مقابل شما و هم تراز شما پیدا شود.

3_ به هیچ عنوان جهت پیگیری به پشتیبان سایت پیام یا تماس نگیرید و تنها فرم پایین را پر کرده و منتظر تماس ما باشید در غیر این صورت از دادن خدمات به شما معذوریم.

4_ تکمیل فرم و ثبتنام تسهیل جا به جایی یادگیری برتر هزینه ای ندارد اما بعد از پیدا شدن فرد همتراز برای ارتباط دادن هزینه کمیسیون دریافت می شود.

اطلاعات را به دقت و با صراحت پر کنید
یک گزینه را انتخاب کنید
ناحیه یا شهرستان یا منطقه
یک گزینه را انتخاب کنید
ناحیه یا شهرستان یا منطقه (اگر برایتان فقط انتقال به استان مهم است پر نکنید)
ابتدایی یا راهنمایی یا دبیرستان
به انگلیسی به عدد بنویسید
نام و نام خانوادگی(ضروری)
به فارسی تایپ کنید
شماره تلفن که همیشه در دسترس است